Tây Hồ

  • Restaurant : 164 Từ Hoa Công Chúa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

  • Cellphone : 0369 574 691

  • Opening : 11AM – 11PM

VIEW MENU

hello@heypelo.com

0369 574 691