Cân nhắc về nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm, mục tiêu của chúng tôi khi thành lập Hey Pelo là luôn hợp tác với nhà cung cấp có thể mang tới cho chúng tôi các sản phẩm từ một nền nông nghiệp bền vững và linh hoạt 🍅🥕🥔

Để mang tới cho bạn những gì tốt nhất, chúng tôi chắc chắn phải có kỳ vọng cao. Chúng tôi lựa chọn cẩn thận và chính xác các nhà cung cấp của mình, ưu tiên nông nghiệp địa phương thay vì “rau hữu cơ” đến từ nước ngoài. Đó cũng là một cách để hỗ trợ nền kinh tế địa phương.

Cam kết 3 bước cho rau của chúng tôi 🙌

1. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng

2. Không phân bón hóa học

3. Thực phẩm luôn tươi